Menu

Hoe werkt Swab2know?

Swab2know is een nieuw hiv-preventieproject dat het gebruik van een gratis en anonieme test voor hiv wil aanmoedigen.

Instructiefilm

Wat testen we?

Voor Swab2know gebruiken we speekselstalen om de hiv-test op uit te voeren. Deze nieuwe test is speciaal ontwikkeld in het Instituut voor Tropische Geneeskunde. We onderzoeken het speeksel op de aanwezigheid van antistoffen tegen hiv.

Het resultaat van een hiv-test op speeksel is slechts indicatief voor een hiv-infectie. Het vervangt dus de klassieke bloedtest niet. In geval van een positieve test op speeksel zal je uitgenodigd worden om dit resultaat te laten bevestigen met een bloedtest.

Een regelmatige bezoek bij je arts is nog steeds de beste manier om een hiv-infectie op te sporen.

Betrouwbaarheid van de gebruikte hiv-test

Het is belangrijk te weten dat de speekseltest minder accuraat is dan een gewone bloedtest. Daarom kunnen uitzonderlijk valspositieve resultaten optreden (je hebt geen hiv-infectie, terwijl de test positief is). Dit kan zorgen voor onnodige angst in afwachting van een confirmatie. De kans op een valsnegatief resultaat (dus je hebt een hiv-infectie, hoewel de speekseltest negatief is) is uitermate klein, maar kan voorkomen, voornamelijk indien je een erg recent risico hebt gelopen (minder dan 3 maanden geleden).

De betrouwbaarheid van het testresultaat is gegarandeerd in groepen waar de prevalentie van hiv (het percentage mensen met hiv in deze groep) hoger is dan 1%. Contacteer ons indien je vragen hebt of je in aanmerking komt voor een test binnen dit project. De juistheid van het testresultaat kan niet gegarandeerd worden indien je medicatie voor hiv neemt. De medicatie kan immers de antistoffen onderdrukken, waardoor het testresultaat onbetrouwbaar kan zijn.

Resultaat opvragen

Je testresultaat is altijd verbonden aan een unieke staalcode. Die staalcode kreeg je mee toen je de test afnam.

Je kan het hiv-testresultaat in een persoonlijk contact met een arts bespreken (contacteer ons per e-mail of telefonisch op het nummer 03 216 02 88), maar je kan ook kiezen om het resultaat via deze site te ontvangen. Als je resultaat beschikbaar is, ontvang je van ons een e-mail of sms en kan je je aanmelden op de website. Eens aangemeld, kan je de unieke staalcode invoeren. Het resultaat verschijnt onmiddellijk. Bekijk voor meer informatie over het gebruik van deze site de handleiding.

Heeft je speeksel gereageerd op de test dan is er een risico dat je met hiv geïnfecteerd bent. Het is dan noodzakelijk om dit resultaat te laten bevestigen op een bloedstaal om een definitieve diagnose te kunnen stellen.

Heeft je speeksel niet gereageerd op de test dan kunnen we met een goede betrouwbaarheid hieruit afleiden dat je niet besmet bent met hiv. Noteer dat een hiv-test geen informatie geeft over het risico dat je zou gelopen hebben in de laatste drie maanden. Bovendien is een speekseltest nog niet officieel erkend om een diagnose van hiv-infectie te stellen.

Het is erg belangrijk dat je je resultaat ophaalt. Als je het resultaat niet ophaalt, zullen we je een aantal keer per telefoon proberen te contacteren om je resultaat toch door te geven via een consultatie of via de website. Indien we je na enkele keren niet kunnen bereiken, gaan we ervan uit dat je het resultaat niet wil kennen, en stoppen met de pogingen om je te contacteren. Je blijft steeds welkom op Helpcenter of als deelnemer van het project in de toekomst.

Indien je de boodschap ontvangt dat je resultaat moet geconfirmeerd worden op een bloedstaal, zullen we je enkele weken nadien een e-mail sturen met de vraag of deze confirmatie gebeurd is, en wat het resultaat was.