Menu

Privacy en beveiliging

De website is beveiligd door middel van het Secure Sockets Layer-protocol en voorzien van een beveiligingscertificaat door Belnet. Het certificaat bevestigt de identiteit van en versleutelt de communicatie tussen de Swab2know-webserver en de computer waarop de informatie opgevraagd wordt.

Een account is persoonlijk en steeds verbonden aan een e-mailadres.

Je zal enkel via de staalcode geïdentificeerd worden in dit project. Je naam wordt niet gevraagd bij deelname aan het project. Je zal dus niet geïdentificeerd kunnen worden in dossiers, resultaten of publicaties in verband met deze studie.

Na afloop van de studie zullen alle identificatiegegevens verwijderd worden uit de databank om de anonimiteit te garanderen.

Je hebt het recht aan de onderzoeker te vragen welke gegevens er over jou worden verzameld in het kader van de studie en wat de bedoeling ervan is. Je hebt ook het recht op inzage in je persoonlijke informatie en het recht er eventueel de nodige verbeteringen in te laten aanbrengen of je gegevens te laten verwijderen. De bescherming van de persoonlijke gegevens is wettelijk bepaald door de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze studie werd van tevoren goedgekeurd door de onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Heb je nog vragen in verband met je privacy of je rechten, contacteer ons dan op informatieveiligheid@itg.be